World of Japanese Traditional Craftmanship

                                                     in Arakawa, Tokyo

Kanteiryu,Yosemoji,Edomoji
Paulownia chest of drawers 1
Paulownia chest of drawers 2
Paulownia chest of drawers 3
Oke
Woodblock print 2
Woodblock print 1
Woodblock engraving
Sarasa-Some
Chouchin chracter,Jiguchie
Chouchin-Moji 1
Sashimono 3
Sashimono 2
Sashimono 1
Yuzen by hand drawing 1
Yuzen by hand drawing 2
Folding fan
Shamisen
Engraving
Byobu
Karaki-Saiku
Hake
Buddhist altar
Ningyo-Keppatsu
Bekko-Saiku
Tsumami-Kanzashi 1
Tsumami-Kanzashi 2
Wazao
もっと見る
Gakubuchi
Hammering 3
Hammering 2
Hammering 1
Metal casting
Casting 2
Casting 1
Kinpaku-Oshi
Kanakiri-Basami
Zouge-Hikimono
TachiBasami
Inu-Hariko
Lacquer work
Cloisonne work
Noren-Some
もっと見る